บริการรับส่งสนามบินชางฮี โรงแรม ลีมูซีน รถเช่ารายวันแบบ VIP ในสิงคโปร์

สิงคโปร์ออนทัวร์ บริการรถเช่า แบบส่วนตัว พร้อมคนขับ รวมค่าน้ำมัน เพื่อรับส่งสนามบินที่พัก และเพื่อการท่องเที่ยว เรามีรถเช่าให้บริการ 2 แบบ
1. เช่ารับส่งสนามบินแบบลีมูซีน เหมาะสำหรับผู้เดินทาง 2-4 ท่าน เดินทางจากสนามบินซางฮี สิงคโปร์ สู่โรงแรมที่พัก แบบจุดต้อจุด หรือจะเช่าเพื่อนำเที่ยวแบบรายวัน ท่านจะได้รับ อาทิเช่น บริการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ยกกระเป๋า จาก พนักงานขับรถที่ได้รับอนุญาติถูกกฎหมาย พนักงานขับรถมารยาทดี มีรถลีมูซีนไว้บริการหลายรุ่นตามความเหมาะสม
2. เช่ารถเช่าแบบรายวัน เหมาะสำหรับท่านที่เดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ ดูงานเป็นหมู่คณะ ตั้งแต่ 4 -45 ท่าน

บริการรถเช่าแบบส่วนตัวในสิงคโปร์แบบ VIP แบบรายวัน
บริการรถเช่ารายวัน 4 ที่นั่งถึง 45 ที่นั่ง แบบเช่าเหมาวัน รับส่ง สนามบินชางฮี โรงแรม หรือที่พัก หรือเช่ารถยนต์นำเที่ยว ซิตี้ทังร์สิงคโปร์


ALT NAME

รถเช่า 4ที่นั่ง (รวมคนขับ)

รูปแบบการเช่า จำนวน ราคา (บาท)
แบบเดินทางเที่ยวเดียว ไม่เกิน 60 นาที 1 เที่ยว 5,000.00
แบบออกทัวร์ครึ่งวัน 5 ชม 15,000.00
แบบออกทัวร์เต็มวัน 10 ชม 25,000.00

ALT NAME

รถเช่า MPV 8 ที่นั่ง (รวมคนขับ)

รูปแบบการเช่า จำนวน ราคา (บาท)
แบบเดินทางเที่ยวเดียว ไม่เกิน 60 นาที 1 เที่ยว 6,000.00
แบบออกทัวร์ครึ่งวัน 5 ชม 15,000.00
แบบออกทัวร์เต็มวัน 10 ชม 25,000.00

ALT NAME

รถเช่า รถตู้ Mercedes-Benz สำหรับ 13 ที่นั่ง (รวมคนขับ)

รูปแบบการเช่า จำนวน ราคา (บาท)
แบบเดินทางเที่ยวเดียว ไม่เกิน 60 นาที 1 เที่ยว 6,000.00
แบบออกทัวร์ครึ่งวัน 5 ชม 15,000.00
แบบออกทัวร์เต็มวัน 10 ชม 25,000.00

ALT NAME

รถเช่ารถตู้ Toyota High Roof สำหรับ 13 ที่นั่ง (รวมคนขับ)

รูปแบบการเช่า จำนวน ราคา (บาท)
แบบเดินทางเที่ยวเดียว ไม่เกิน 60 นาที 1 เที่ยว 6,000.00
แบบออกทัวร์ครึ่งวัน 5 ชม 16,000.00
แบบออกทัวร์เต็มวัน 10 ชม 25,000.00

ALT NAME

รถเช่ารถบัส หรือรถโค้ช Toyotat coach สำหรับ 19-23 ที่นั่ง (รวมคนขับ)

รูปแบบการเช่า จำนวน ราคา (บาท)
แบบเดินทางเที่ยวเดียว ไม่เกิน 60 นาที 1 เที่ยว 8,000.00
แบบออกทัวร์ครึ่งวัน 5 ชม 16,000.00
แบบออกทัวร์เต็มวัน 10 ชม 28,000.00

ALT NAME

รถเช่ารถบัสหรือรถโค้ช coach สำหรับ 45 ที่นั่ง (รวมคนขับ)

รูปแบบการเช่า จำนวน ราคา (บาท)
แบบเดินทางเที่ยวเดียว ไม่เกิน 60 นาที 1 เที่ยว 8,500.00
แบบออกทัวร์ครึ่งวัน 5 ชม 18,000.00
แบบออกทัวร์เต็มวัน 10 ชม 35,000.00เงื่อนไขการจอง และเช่ารถ
• แจ้งการจองผ่านทาง E-mail : ticket@asiaontour.com หรือ Line @asiaontour หรือ โทร 099-0898000 ก่อนวันเดินทางจริงอย่างน้อง 14 วัน
• หากใช่รถเกินกำหนดเวลาที่แจ้งไว้ ต้องชำระเพิ่ม
   - รถเช่าขนาดสำหรับผู้โดยสาร 2-13 คน ชำระเพิ่มชั่วโมงละ 2,000 บาท
   - รถโค้ช หรือรถบัส ขนาดสำหรับผู้โดยสาร 19-45 คน ชำระเพิ่มชั่วโมงละ 5,000 บาท
• ราคารถเช่าที่แจ้งเบื้องต้นเป็นราคาบริการรถเช่า ในช่วงเวลา 08.00 น-22.00 น หากต้องการใช้รถ นอกเหนือเวลาที่แจ้ง คือ ตั้งแต่ 23.00-07.00 น ต้องชำระเพิ่ม
   - รถเช่าขนาดสำหรับผู้โดยสาร 2-13 คน ชำระเพิ่มชั่วโมงละชั่วโมงละ 1,000 บาท
   - รถโค้ช หรือรถบัส ขนาดสำหรับผู้โดยสาร 19-45 คน ชำระเพิ่มชั่วโมงละ 1,700 บาท