สถานที่ท่องเที่ยวในสิงคโปร์ ที่แนะนำว่าต้องไป

สถานที่ท่องเที่ยวในสิงคโปร์ที่น่าสนใจและแนะนำว่าต้องไป


ALT NAME

สวนสัตว์ไนท์ซาฟารี (Night Safari Singapore)

    สวนสัตว์สิงคโปร์ไนท์ซาฟารี (Singapore Night Zafari Zoo) หรือ สวนสัตว์กลางคืนสิงคโปร์ เป็นสวนสัตว์ในประเทศสิงคโปร์ สร้างด้วยเงินกว่า 60 ล้านดอร์ลาร์สิงคโปร์ และ ถือว่า ไนท์ซาฟารี แห่งนี้เป็นสวนสัตว์กลางคืนแห่งแรกของโลกเลยทีเดียว สวนสัตว์ไนท์ซาฟารี เริ่มเปิดเมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1994 ภายในพื้นที่ป่าดงดิบ 40 เฮกเตอร ์มีสัตว์ที่ออกหากินตอนกลางคืนมีทั้งหมด 1,200 ตัวโดยประมาณ และ135 สายพันธุ์ ทางสวนสัตว์ได้แบ่งพื้นที่ภายในสวนสัตว์ออกเป็นโซนต่างๆได้แก่ โซนป่าฝนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โซนทุ่งหญ้าสะวันน่าของประเทศแอฟริกา โซนหุบเขาแม่น้ำเนปาล โซนที่ราบกว้างไม่มีต้นไม้ในอเมริกาใต้ และโซนป่าพม่า ภายในสวนสัตว์แห่งนี้ยังมีศูนย์สงวนและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ มีการสาธิตการเพาะพันธุ์สัตว์หายาก เช่น เสือโคร่ง แรดอินเดีย และตัวกินมด เป็นต้น

    สวนสัตว์ไนท์ซาฟารีสิงคโปร์ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับสวนสัตว์สิงคโปร์ จึงทำให้นักท่องเที่ยวสวนใหญ่นิยมวางแผนเที่ยวสวนสัตว์สิงคโปร์ในช่วงกลางวัน แล้วจะข้ามถนนมาเที่ยวที่ สวนสัตว์สิงคโปร์ไนท์ซาฟารีกันต่อในตอนเย็น สวนสัตว์สิงคโปร์ไนท์ซาฟารี นักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถรางเพื่อชมสัตว์ป่าตอนกลางคืนได้อย่างสะดวกด้วยค่ะ ในรอบๆ หนึงก็จะใช้เวลาประมาณ 45 นาที ในการเที่ยวชมโดยใช้รถราง โดยที่รถรางจะวิ่งไปในระยะทาง 3.2 กิโลเมตร เที่ยวแรกในการให้บริการคือ เวลา 19.30 น. แต่หากไม่ต้องการนั่งรถรางนักท่องเที่ยวยังสามารถเดินเที่ยวชมสัตว์ ทางสวนสัตว์ได้จัดเส้นทางให้เข้าชมสัตว์ต่าง ๆ ได้อย่างใกล้ชิดใน 4 เส้นทางหลักที่สามารถเชื่อมต่อกันได้ คือ เส้นทาง Fishing Cat Trail เส้นทาง Leopard Trail เส้นทาง Forest Giants Trail เส้นทาง Fragrant Walk นักท่องเที่ยวสามารถเลือกเดินเส้นทางไหนก็ได้ค่ะ แต่ต้องอย่าลืมปฎิบัติตามกฏอย่างเคร่งครัดด้วยนะค่ะ เช่น ห้ามถ่ายรูปสัตว์โดยใช้แฟลช และ ที่สำคัญอย่าได้เดินออกนอกเส้นทางที่เค้าจัดให้เป็นอันขาด เพราะว่าหากหลงเข้าไปในโซนสัตว์ดุร้าย อาจจะมีอันตรายได้ค่ะ ที่สวนสัตว์สิงคโปร์ไนท์ซาฟารี ได้มีการจัดการแสดงชื่อ "Creatures Of the Night Show" ที่ Amphitheatre ซึ่งเปิดให้ชมคืนละ 3 รอบ คือ เวลา 20.00 น. , 21.00 น. และ 22.00 น. การแสดงใช้เวลาประมาณ 30 นาที ต่อการแสดง 1 รอบ ค่ะ

การเดินทางไปสวนสัตว์สิงคโปร์ไนท์ซาฟารี
ใช้เส้นทางเดียวกัน โดยนั่งรถไฟฟ้า MRT ลงที่สถานี Ang Mo Kio แล้วนั่งรถบัส SBS สาย 138 หรือ ไปลงที่สถานี Choa Chu kang แล้วนั่งรถบัส TIBS สาย 927 ไปลงหน้าสวนสัตว์ทั้งสองแห่งได้ค่ะ รถจะมารับทุก ๆ 20 นาที หลังจากออกจากสถานี Ang Mo Kio แล้วก็ลงสถานีสุดท้ายเลยค่ะ
เวลาเปิดให้บริการสวนสัตว์สิงคโปร์ไนท์ซาฟารี เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 19.30 - 24.00 น.

ผู้ใหญ่ 20 SGD
เด็ก 3-12 ปี 10 SGD
ค่าบริการนั่งรถราง (จ่ายเพิ่มจากค่าเข้าค่ะ)
ผู้ใหญ่ 8 SGD
เด็ก 3-12 ปี 4 SGD