สถานที่ท่องเที่ยวในสิงคโปร์ ที่แนะนำว่าต้องไป

สถานที่ท่องเที่ยวในสิงคโปร์ที่น่าสนใจและแนะนำว่าต้องไป


ALT NAME

เกาะเซ็นโตซ่า (Sentosa)

    เกาะเซ็นโตซ่า (Sentosa) หรือ เกาะมหาสนุก เมื่อก่อนเคยเป็นฐานทัพทางทหาร เมื่อครั้งยังตกเป็นอาณานิคม ของคนอังกฤษ ปืนใหญ่ที่เมื่อก่อนเคยใช้ ก็เป็นจัดแสดงโชว์ที่นี่ คือ ฟอร์ด ซิโลโซ่ (Fort Siloso) ใน ต่อมาทางรัฐบาลได้สร้างขึ้นมาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกค่ะ ภายใรเกาะเซ็นโตซ่ามีขนาด 5 ตารางกิโลเมตร ภายในเกาะถูกจัดให้มีสถาน ที่สำหรับท่องเที่ยวหลายที่ค่ะ สามารถ นั่งรถรางฟรีภายในเกาะเชื่อมต่อไปยังสถานที่เที่ยวค่ะ ยกตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวภายในเกาะเซ็นโตซ่า มีดังนี้

1. Images Of Singapore
2. Sky Tower
3. Sentosa Luge & Sky Ride
4. สวนผีเสื้อและอาณาจักรแมลง
5. Under Water World - โลกใต้น้ำ
6. Pink Dolphin Lagoon
7. ชายหาด Siloso
8. MerLion ยักษ์
9. Songs Of The Sea

สำหรับการเดินทางจากเกาะสิงคโปร์ไปสู่เกาะเซ็นโตซ่าก็มีด้วยกันหลายวิธีคือ

1. กระเช้าลอยฟ้า (Cable Car)
2. รถเมล์
3. รถราง Sentosa Express